Books in Swedish

17 dikter (1954)

index

Hemligheter på vägen (1958)

index

Den halvfärdiga himlen (1962)

index
Klanger och spår
(1966)

index

Kvartett (1967)

Xindex

Mörkerseende (1970)

index
Stigar
(1973)

Östersjöar (1974)

index

Sanningsbarriären (1978)

index

Dikter, 1954-1978 (1979)

index

Den Svenska lyriken PS (1980)

index

Det vilda torget (1983)

index

För levande och döda (1989)

index

Dikter, 1954-1989 (1989)

index

Minnena ser mig (1993)

index

Sorgegondolen (1996)

index
Dikter, 1954-1989  
(1997)

index
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tolkningar (1999)

index

Air mail – brev, 1964-1990 (2001)

Robert Bly & Tomas Tranströmer

index

Samlade dikter, 1954-1996 (2001)

index

Samlade dikter, 1954-1996 (2001)X

indexX

Klangen säger att friheten finns (2002)

index

9789100103101

Den stora gåtan (2004)

index

Samlade dikter, 1954-1996 (2006)

index

Galleriet: Reflected in Vecka nr.II (2007) – an artist book by Modhir Ahmed

index

9789100128258

Dikter och prosa, 1954-2004 (2011)

index

980

I arbetes utkanter (2015)